Wine Tourist NetworkWine Tourist Network


Kontakt telefoni: +38241230250
+38267266260

 • Naslov 1
 • Naslov 2
 • Slika 3

Wine Tourist Network

Turistička organizacija Prijestonice Cetinje u saradnji sa Regionalno razvojnom Agencijom Dubrovačko-Neretvanske županije –DUNEA, implementira projekat "WiNe – Wine Tourist Network” u okviru Prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora kojeg finansira Evropska unija u okviru II komponente Instrumenta za predpristupnu podršku (IPA)

Partneri na pomenutom projketu su : opština Cetinje i nacionalno udruženje Vinara Crne Gore sa strane Crne Gore, sa strane Hrvatske Dubrovačko-Neretvanska županija i Dubrovačko-Neretvanska županija-Unija proizvođača vina Period implementacije(trajanja) projekta je 24 mjeseca.


Glavne aktivnosti

 • menadžement i kordinacija
 • poboljšanje turističke ponude i stvaranja prekogranične mreže u vinskom turizmu
 • razvoj „slike“ vinske ceste i njene promocije organizovanjem festivala vina
 • promocija i širenje projekta

 • Vinarija „Cekin“

  Naslov 1
 • Vinarska zadruga „Drušići“

  Naslov 2
 • Vinarija „Mrkan“

  Naslov 3
 • Vinarija „Exellent“

  Naslov 2
 • Vinarija „Slobodan Janković“

  Naslov 3

Partneri

Crnogorska vina

Kultura gajenja vinove loze datira jos iz predromanskog perioda.U doba Ilirske države na tlu današnje Crne Gore , vinova loza se gajila na obalama Skadarskog Jezera.Organizovani rad na vinogradarstvu Crne Gore počeo je u vrijeme vladavine kralja Nikole I (1860-1918).

Opširnije...

Hrvatska vina

Dubrovnik je sjedište regije u kojoj arheološki nalazi nedvojbeno ukazuju na vrlo bogatu i intrigantnu povijest proizvodnje grožđa i vina, stariju od 2500 godina. Uzgoj grožđa i proizvodnja vina dijelili su sudbinu onih koji su vino proizvodili i u njemu uživali.

Opširnije...

This web site has been produced with the financial assistance of the European Union.
The contents of this web site are the sole responsibility of the TOURISM ORGANISATION OF OLD ROYAL CAPITAL CETINJE and implementing partners and can't under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.